as îscht a Jômmôr

as îscht a Hîmmlelënd, hîmmltraurîg  
es ist arg

gônz bsëaßô      
wie verhext

as îscht a föôtîga Tant    
es ist ein ständiger Jammer

das îscht alls Zeogôrô    
das wird alles nichts

ma kùnnt grad uf ar Suu dôrvûû   
es ist zum Verzweifeln